Perustuslakiin esitetään 9 - 12 vaalipiiriä eduskuntavaaleissa

Oikeusministeriö
8.5.2014 10.45
Tiedote -

Hallitus esittää perustuslain muuttamista siten, että Suomi jaettaisiin eduskuntavaaleja varten vähintään yhdeksään ja enintään kahteentoista vaalipiiriin. Lisäksi Ahvenanmaan maakunta muodostaisi edelleen oman vaalipiirinsä. Nykyisin perustuslaissa säädetään, että vaalipiirejä on Manner-Suomessa 12–18. Nykyinen Manner-Suomen vaalipiirien määrä on 12.

Ehdotetulla muutoksella turvattaisiin yhtäältä alueellinen edustavuus vaaleissa ja toisaalta otettaisiin huomioon poliittisen suhteellisuuden toteutuminen. Vaalipiirien vähimmäismäärän on turvattava riittävällä tavalla alueellisen edustavuuden säilyminen. Yhdeksän vaalipiirin alaraja toteuttaa tämän vaatimuksen.

Vaalipiirien enimmäismäärän on puolestaan turvattava vaalien poliittista suhteellisuutta. Nykyinen kahdentoista vaalipiirin määrä toteuttaa poliittista suhteellisuutta nykytilanteessa verraten hyvin. Suhteellisuuden parantamiseksi edelleen olisi mahdollista harkita nykyisen vaalipiirijaon tarkistamista yhdistämällä vaalipiirejä, joissa on korkeahko piilevä äänikynnys. Piilevällä äänikynnyksellä tarkoitetaan sitä prosenttiosuutta vaalipiirissä annetuista äänistä, joka takaa puolueelle vähintään yhden paikan eduskuntaan.

Vaalipiirien ehdotetut vähimmäis- ja enimmäismäärä säilyttäisivät vaalijärjestelmän olennaiset piirteet ennallaan. Maakuntajako säilyisi edelleen vaalipiirijaon pääasiallisena pohjana. Vaalipiirijaossa on otettava myös huomioon alueiden kielelliset olosuhteet.

Ehdotettu perustuslain muutos asettaisi nykyistä tiukemmat rajat vaalipiireistä säätämiselle vaalilaissa. Muutos merkitsisi käytännössä sitä, että nykyisiä vaalipiirejä ei voitaisi jakaa ilman että samalla yhdistettäisiin joitakin vaalipiirejä. Esimerkiksi Uudenmaan vaalipiirin jakaminen ei olisi mahdollista, jollei samalla yhdistettäisi vaalipiirejä. Ehdotettu vaalipiirien vähimmäismäärä sallisi esimerkiksi Satakunnan ja Keski-Suomen vaalipiirin yhdistämisen joihinkin toisiin vaalipiireihin. Näissä vaalipiireissä on nykyisin korkeahkot piilevät äänikynnykset.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on tullut hyväksytyksi ensimmäisillä vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeisillä valtiopäivillä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, puh. 02951 50280
sähköposti: [email protected]