Förslag: webbtjänst för registrering av partier och insamling av stödförklaringar

Justitieministeriet
3.9.2020 13.34
Pressmeddelande

Det föreslås att partilagen ska ändras så att en ansökan om registrering av en förening i partiregistret ska kunna göras också på webben. Dessutom ska de 5 000 stödförklaringar som krävs för registreringen kunna samlas in elektroniskt.

Justitieministeriet avses skapa en avgiftsfri webbtjänst med stark autentisering där användarna kan samla in stödförklaringarna.

I nuläget måste man samla in anhängarkort i pappersform när man önskar få en förening registrerad i partiregistret. Denna möjlighet kommer även i fortsättningen att finnas kvar vid sidan av den elektroniska insamlingen.

Syftet med ändringen är att förbättra tillförlitligheten vid bildandet av partier och att öka det politiska deltagandet.

Coronaviruspandemin och begränsningarna till följd av den har sedan i våras avsevärt försvårat insamlingen av anhängarkort på papper och därigenom bildandet av ett nytt parti. Möjligheten att samla in stödförklaringar på webben är särskilt brådskande med tanke på de föreningar som strävar efter att bli partier och som vill delta i kommunalvalet nästa vår.

Målet är att ändringen ska träda i kraft senast vid ingången av 2021.

Ytterlig information: Anna Saarela, regeringssekreterare, tfn 0295 150 106, [email protected]

Statsrådets projektportal: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Statsrådets beslut (på finska)