Första filmer om val på klarspråk har blivit färdiga

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2012 12.00
Pressmeddelande -

Första filmer om röstning vid val på klarspråk har blivit färdiga. Filmerna handlar om hur det går till att rösta i kommunalval, riksdagsval och Europaparlamentsval. Redan tidigare har man producerat lättlästa broschyrer om de olika valen, men detta är den första gången som information på klarspråk är tillgänglig i videoform. Därför har man i projektet grundligt övervägt hur den rörliga bilden och klarspråket på bästa möjliga sätt kan förenas.

- Röstning kan vara en ny, även lite skrämmande upplevelse för en del av väljarna. Med dessa filmer strävar man efter att så tydligt som möjligt demonstrera hur det går till att rösta både på förhand och på den egentliga valdagen, säger chefen för LL-center Hannu Virtanen.

Klarspråk är till nytta för människor med språkliga svårigheter. Bland annat personer med funktionsnedsättning, invandrare som håller på att lära sig finska eller svenska, barn och unga samt äldre personer kan behöva klarspråk. Också de som röstar för första gången har nytta av röstningsanvisningarna på klarspråk.

Valinformation på klarspråk ingår i den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter som statsrådet antog i mars.

Filmerna har producerats av riksdagen, Europaparlamentets informationskontor i Finland, Förbundet Utvecklingsstörning, Kommunförbundet och justitieministeriet. Filmerna är på finska och svenska. Filmerna kommer att användas för första gången vid kommunalvalet i höst.

Filmerna om val på klarspråk är tillgängliga bl.a. på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi, på Kommunförbundets webbplats www.kuntavaalit.fi samt på de lättlästa webbplatserna www.verneri.net/selko och www.papunet.net/selko/tietoa som upprätthålls av Förbundet Utvecklingsstörning.

Ytterligare uppgifter om val:
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, justitieministeriet, 09 1606 7620, fö[email protected]
www.vaalit.fi

Ytterligare uppgifter om klarspråk:
chefen för Selkokeskus Hannu Virtanen, 040 503 1003, fö[email protected]
www.selkokeskus.fi

Filmerna om val på klarspråk

Anna-Maja Henriksson