I kommunalvalet 2021 är det möjligt att rösta också i garnisoner 

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2021 13.44
Pressmeddelande
Kuva: Tiina Takala / Puolustusministeriö

I kommunalvalet 2021 förrättas anstaltsröstning för första gången också i garnisoner.

I och med en temporär lag erbjuds röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor möjlighet att rösta i garnisoner oberoende av coronaepidemin.

Anstaltsröstning förrättas i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som utbildar beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar. 

Den temporära lagen gäller under tiden 21.5–30.6.2021. Förhandsröstningen i kommunalvalet 2021 inleds i Finland den 26 maj 2021.

Avsikten är att republikens president antar den temporära lagen i morgon fredag.

Mer information
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]