I riksdagsvalet går det att rösta på 901 förhandsröstningsställen i hemlandet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2011 10.00
Pressmeddelande -

I riksdagsvalet i april ordnas förhandsröstning på sammanlagt 901 allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet. Antalet förhandsröstningsställen har ökat med ca 40 jämfört med det föregående riksdagsvalet. Förhandsröstning ordnas bl.a. på kommunalhus, bibliotek och andra kommunala ämbetsverk och inrättningar.

Jämfört med tidigare val ordnas möjlighet till förhandsröstning allt oftare i köpcentrum. Den här gången ligger 96 av förhandsröstningsställena i köpcentrum medan det motsvarande antalet vid det föregående riksdagsvalet var ca 50. Antalet postkontor som är förhandsröstningsställen har däremot minskat och i det kommande valet ordnas förhandsröstning på 66 postkontor. Dessutom är det möjligt att rösta på förhand på 51 s.k. ambulerande förhandsröstningsställen, dvs. röstningsbussar och förbindelsefartyg i skärgården.

En förteckning över samtliga allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands finns på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi. I förteckningen anges förhandsröstningsställenas adresser och öppettider.

På valdagen är det möjligt att rösta på 2 361 röstningsställen (röstningsområden). Antalet röstningsställen på valdagen har minskat med ca 250 jämfört med det föregående riksdagsvalet.

Riksdagsvalet förrättas den 17 april. Förhandsröstning ordnas i Finland 6-12.4 och utomlands 6-9.4. En del av förhandsröstningsställena är öppna för röstning enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 09 1606 7572
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 09 1606 7620
e-post: fö[email protected]

Förhandsröstningsställen på webbplats www.vaalit.fi

Tuija Brax