Inverkan av sociala medier och uppståndelsen kring valfinansieringen ska utredas i riksdagsvalundersökningen 2011

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2011 7.30
Pressmeddelande -

Finska valforskare ska genomföra en omfattande nationell valundersökning efter riksdagsvalet. Undersökningen finansieras av justitieministeriet och genomförs av Taloustutkimus genom besöksintervjuer.

De centrala temana som ska behandlas i undersökningen är bl.a. valet av kandidat, valdeltagandet, sociala medier och förändringarna i sätten att driva valkampanj samt valfinansieringen och konsekvenser av uppståndelsen kring valfinansieringen. I undersökningen ska även betydelsen av opinionsmätningar samt förverkligandet av jämlikheten och representativiteten vid valet bedömas.

Riksdagsvalundersökningen genomförs nu för tredje gång. Utgångspunkten vid valet 2011 är exceptionellt intressant med avseende på kandidat- och partirörligheten. Riksdagsvalundersökningarna 2003 och 2007 visar att endast ungefär varannan röstberättigad är en stark anhängare av ett visst parti.

Enligt de tidigare undersökningarna gör väljarna sitt röstningsbeslut allt oftare enligt kandidaten än partiet: år 1983 ansåg 52 procent att partiet och 42 procent att kandidaten var den viktigaste faktorn, medan siffrorna år 2007 var 48 och 51.

Undersökningsmaterialet för riksdagsvalet 2011 samlas in av Taloustutkimus omedelbart efter valet. De första resultaten ska publiceras på den nyavalforskningsportalen i slutet av året och projektets huvudrapport ska ges ut inför presidentvalet.

Undersökningen koordineras av Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. I projektet deltar drygt tio forskare från Helsingfors, Tammerfors och Åbo universitet samt från Åbo Akademi.

Ytterligare upplysningar:
(valundersökningen) direktör Sami Borg, Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, tfn 050 345 0811
(valdeltagandet) forskare Hanna Wass, Helsingfors universitet, tfn 09 191 24919
(valet av kandidat) professor Lauri Karvonen, Åbo Akademi, tfn 02 2154 387

Närmare uppgifter om valforskningskonsortiet, valundersökningen och demokratiindikatorerna