Justitieministeriet svarar på frågor om kommunalvalet i mobilappen Jodel

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2021 10.32
Nyhet
Information om kommunalvalet valfinland.fi

Justitieministeriet deltar för första gången i evenemanget Fråga vad som helst i chattappen Jodel. Chatten om kommunalvalet ordnas i Jodel i dag, onsdagen den 2 juni kl. 15–17.

Syftet med diskussionen, som ordnas i samarbete med Jodel, är att nå unga väljare. Fråga vad som helst är ett forum där användare, det vill säga joddlare, kan ställa frågor om kommunalvalet till justitieministeriets valexperter. Chatten är öppen för frågor om till exempel röstning och hur tryggt det är att rösta i coronatider, hur beredningen av kommunalvalet går till och om man kan påverka genom att rösta.

I Jodel är alla användare och frågor anonyma. Jodel är en mobilapp som kan laddas ner i smarttelefoner.

Kommunalvalet förrättas söndagen den 13 juni. Vid valet väljs ledamöter och ersättare till kommunernas fullmäktige för fyra år. Mandatperioden för fullmäktige börjar den 1 augusti 2021 och fortsätter till den 31 maj 2025.

Förhandsröstningstiden i hemlandet är i år undantagsvis två veckor lång och pågår från den 26 maj till den 8 juni. Utomlands är det möjligt att förhandsrösta från den 2 till den 5 juni.

Se tjänstemännens svar på valfrågor på Fråga vad som helst på Jodel

Tillförlitlig information om val: www.valfinland.fi

Vaalit.fi på Twitter
Vaalit.fi på Facebook 
Videor om val på YouTube
Avgiftsfri telefonservice för väljarna på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770.
WhatsApp-meddelandetjänst för valfrågor 050 438 8730