Justitieministeriets datasystem fungerade felfritt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2012 12.00
Pressmeddelande -

I samband med fallet där en person i Posio röstade två gånger har medierna rapporterat att datasystemet skulle ha fungerat på ett avvikande sätt vid antecknandet av utövandet av rösträtten och godkänt dubbelröstningen.

Justitieministeriet vill betona att det enligt tekniska utredningar inte har upptäckts någonting ovanligt i rösträttsdatasystemet. Utövandet av rösträtten har inte registrerats på nytt i systemet. Efter att väljarens personbeteckning matats in har systemet enligt loggfilerna gett ett meddelande i rött om att personen redan har röstat.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 029 51 50128
Överinspektör Jukka Leino, tfn 029 56 64611

Anna-Maja Henriksson