Antalet riksdagsledamöter ändras i Nylands och Savolax-Karelens valkretsar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2018 13.40
Pressmeddelande

I riksdagsvalet som förrättas den 14 april 2019 ändras antalet riksdagsledamöter i två valkretsar. Nylands valkrets får ett tilläggsmandat och Savolax-Karelens valkrets mister ett mandat. Statsrådet utfärdade i dag en förordning om fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna.

Mandatfördelningen vid riksdagsvalet 2019 är enligt följande:

Helsingfors valkrets 22
Nylands valkrets 36
Egentliga Finlands valkrets 17
Satakunta valkrets 8
Tavastlands valkrets 14
Birkalands valkrets 19
Sydöstra Finlands valkrets 17
Savolax-Karelens valkrets 15
Vasa valkrets 16
Mellersta Finlands valkrets 10
Uleåborgs valkrets 18
Lapplands valkrets 7

I landskapet Ålands valkrets väljs dessutom alltid en riksdagsledamot. I valet väljs totalt 200 riksdagsledamöter.

Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på grundval av antalet finska medborgare som är stadigvarande bosatta i Finland. Antalet togs från befolkningsdatasystemet den 31 oktober 2018.

Ytterligare upplysningar: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 0295 150 128, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)