Utbildningsprojekt om valpåverkan för partier och myndigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2018 10.36
Pressmeddelande

Justitieministeriet, statsrådets kansli och sekretariatet för säkerhetskommittén har inlett ett projekt i syfte att öka partiernas, myndigheternas och medborgarnas kunskaper om valpåverkan.

Med tanke på demokratin är det viktigt att det finns förtroende för valsystemet. I Finland är förtroendet för valsystemet högt. Internationellt studeras och diskuteras valpåverkan i många sammanhang. Fenomenet väcker också oro med tanke på demokratins funktion. Även de finska myndigheterna bör bereda sig på fenomenet som en del av valsystemet och de beredskapsåtgärder som är förknippade med det.

Målet med projektet är att stärka förtroendet för valsystemet och för den samhälleliga beredskapen. Under projektets gång tas det fram ett utbildningsmaterial som stöder beredskapen när det gäller valpåverkan och som riktar sig till olika målgrupper. Inom ramen för projektet utbildas olika målgrupper om valpåverkan som fenomen och om beredskapsmetoderna.

Viktiga målgrupper är de politiska partierna och valmyndigheterna. Justitieministeriet ordnade redan i höstas två evenemang om valpåverkan för partierna.

Ytterligare information:

Arto Jääskeläinen, valdirektör, justitieministeriet, tfn 0295 150 128, e-post [email protected],

Vesa Valtonen, generalsekreterare, säkerhetskommittén, tfn 0295 140 700, e-post [email protected]