Kristall Parti har införts i partiregistret

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2021 11.38
Nyhet

Kristall Parti r.p. har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet.

I partiregistret finns nu 21 partier.

Ytterligare information:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn  0295 150 128, fö[email protected]

Registrerade partier