<p style="display: none;"><img src="//log.otakantaa.fi/piwik.php?idsite=19" style="border:0;" alt=""> Hoppa till innehåll

Partiet Rörelse Nu införts i partiregistret

Justitieministeriet 14.11.2019 12.25
Nyhet

Rörelse Nu r.p. har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet.

I partiregistret finns nu 18 partier.

Ytterligare upplysningar:

specialsakkunnig Laura Nurminen, tfn 02951 50008, e-post: fö[email protected]

valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, e-post: fö[email protected]

Registrerade partier