Möjlighet att rösta i garnisonerna föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.35
Pressmeddelande
Kuva: Tiina Takala / Puolustusministeriö

Regeringen föreslår en lagändring som ska göra det möjligt att förrätta anstaltsröstning i garnisoner vid val. Vid kommunalvalet 2021 ordnades anstaltsröstning i garnisonerna med stöd av en temporär lagändring.

I propositionen föreslås det att det i fortsättningen vid val ska förrättas röstning i anstalt i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som utbildar beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som utbildar beväringar. I och med ändringen ska röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor kunna rösta i anstalt.

- Genom denna ändring förbättrar vi möjligheterna för beväringar och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst att rösta, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Lagändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2022, så att de är i kraft vid det välfärdsområdesval som förrättas i januari 2022.

Statsrådets beslutsmaterial

Mer information:
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]