Nio partier har avförts ur partiregistret

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2023 15.47
Nyhet

Medborgarförbundet r.p., Piratpartiet r.p., Liberalpartiet - Frihet att välja r.p., Djurrättspartiet r.p., Medborgarpartiet r.p., Feministiska partiet r.p., Korjausliike r.p., Finska Folket Först r.p. och Seitsemän tähden liike r.p. har avförts ur partiregistret vid justitieministeriet.

Dessa partier har inte fått någon av sina kandidater invalda i riksdagsvalen 2023 och 2019 och fick inte heller minst två procent av rösterna i hela landet. Nu finns det 15 partier i partiregistret.

Mer information: 
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, [email protected]                  

Registrerade partier på valfinland.fi