Nu under remissbehandling: I framtiden ska registreringen av ett parti kunna skötas på webben

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2020 11.39
Nyhet

Justitieministeriet har berett ett förslag om en ändring av partilagen.

Enligt utkastet till förslaget ska ansökningar om att få en förening registrerad i partiregistret i fortsättningen kunna göras på webben. Dessutom ska de 5000 stödförklaringar som krävs för registreringen kunna samlas in elektroniskt. Det föreslås också att den tid som ges för att samla in stödförklaringarna ska förkortas från ett år till sex månader. 

För det här tar justitieministeriet i bruk en avgiftsfri webbtjänst med stark autentisering där användarna kan samla in stödförklaringarna. 

I nuläget måste man samla in stödkort i pappersform när man önskar få en förening registrerad i partiregistret.   

Syftet med ändringen är att öka både förtroendet för förfarandet för bildandet av partier och det politiska deltagandet. 

Propositionsutkastet har sänts på remiss. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 27 mars 2020. 

Ytterlig information: Anna Saarela, regeringssekreterare, tfn 02951 50106, [email protected]

Propositionsutkastet finns i tjänsten utlåtande.fi  

Statsrådets projektportal: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen