Öppna Partiet r.f. och Finlands Kommunistiska Parti införts i partiregistret

Justitieministeriet
1.3.2021 14.50
Nyhet

Öppna Partiet r.f. och Finlands Kommunistiska Parti r.f. har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet. I partiregistret finns nu 20 partier.

Ytterligare information
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn  02951 50128, e-post: fö[email protected] 
specialsakkunning Laura Peuraniemi, tfn 02951 50036, e-post: fö[email protected]

Registrerade partier