Över 1,3 miljoner röstade på förhand

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2012 6.45
Pressmeddelande -

I presidentvalet röstade enligt preliminära uppgifter ca 1 365 000 väljare på förhand. Detta är 32,7 procent av de röstberättigade som är bosatta i Finland. Antalet förhandsröstande preciseras när bl.a. utlandsrösterna införs i registret.

I presidentvalet 2006 var den motsvarande siffran strax efter förhandsröstningen ca 30,7 procent av de i Finland bosatta röstberättigade.

Anna-Maja Henriksson