Över 1,5 miljoner röstade på förhand

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2012 7.21
Pressmeddelande -

I den andra omgången av presidentvalet röstade enligt preliminära uppgifter ca 1 503 000 väljare på förhand. Detta är ca 36,0 procent av de röstberättigade som är bosatta i Finland. Antalet förhandsröstande preciseras när bl.a. utlandsrösterna införs i registret.

I den första omgången var den motsvarande siffran strax efter förhandsröstningen ca 32,7 procent av de i Finland bosatta röstberättigade.

I den andra omgången av presidentvalet 2006 var siffran strax efter förhandsröstningen ca 34,9 procent.

Anna-Maja Henriksson