Förhandsröstningen i presidentvalet börjar på onsdag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2018 10.59
Pressmeddelande

Förhandsröstningen i presidentvalet börjar onsdagen den 17 januari. Förhandsröstningen i hemlandet pågår en vecka, och tisdagen den 23 januari är alltså den sista dagen då det är möjligt att rösta på förhand i Finland.

Förhandsröstningstiden utomlands är 17–20 januari. En del av förhandsröstningsställena är dock öppna under en kortare tidsperiod.

Det går att rösta antingen på valdagen eller på förhand. Väljaren ska ha med sig ett identitetsbevis med foto vid röstningen, exempelvis pass, id-kort eller körkort.

Väljarna får rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. I Finland ordnas förhandsröstning bland annat på kommun- och stadshus, bibliotek och köpcentrum. Allmänna förhandsröstningsställen utomlands är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som har bestämts genom förordning av statsrådet.

Information om var förhandsröstningsställena ligger och när de är öppna finns på webbplatsen www.vaalit.fi. Information om förhandsröstningsställena ges också på det avgiftsfria servicenumret 0800 9 4771.

Valdagen är söndagen den 28 januari. Då kan man rösta enbart i den vallokal som anges i anmälan om rösträtt som postats till väljarna. På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20.

Totalt åtta kandidater har ställts upp i presidentvalet. Uppgifterna för alla kandidater finns tillgängliga på förhandsröstningsställena. Kandidatuppgifterna finns också på adressen www.vaalit.fi.

Anvisningar om hur det går till att rösta finns i brevet Anmälan om rösträtt i presidentvalet 2018 som skickats till alla röstberättigade med posten. På justitieministeriets YouTube-kanal finns videor på lättläst språk och teckenspråk om hur det går till att rösta. På webbplatsen www.vaalit.fi finns dessutom information om presidentvalet på flera olika språk.

På www.vaalit.fi kan man följa valdeltagandet under förhandsröstningsperioden. Under förhandsröstningen uppdateras webbplatsens information om antalet förhandsröstande i kommunerna, valkretsarna och i hela landet med en timmes mellanrum.

Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in senast den 16 januari

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett röstningsställe, kan rösta på förhand i sitt eget hem. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 16 januari före klockan 16. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får under vissa förutsättningar rösta vid hemmaröstningen.

Den eventuella andra omgången

Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna i den första omgången, förrättas en ny omgång söndagen den 11 februari. Den andra omgången förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster vid den första omgången. Förhandsröstningen inleds den 31 januari och pågår i Finland till den 6 februari och utomlands till den 3 februari.

Mer information: Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127, e-post: [email protected]

Förhandsröstningsställen

Information om presidentvalet på olika språk

Valvideor på justitieministeriets YouTube-kanal