Ändringar i partilagen: partistöd betalas under hela valperioden oberoende av förändringar i partiets riksdagsgrupp

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2015 14.01
Pressmeddelande
Partistödet till riksdagspartier ändras inte även om t.ex. hälften av partiets riksdagsledamöter slutar representera partiet i riksdagen. I praktiken innebär det att partistöd betalas till samma belopp under hela valperioden oberoende av förändringar i partiets riksdagsgrupp. Partistöd betalas till partierna i enlighet med det antal mandat partierna får i riksdagsvalet.
Republikens president stadfäste i dag lagändringarna, som träder i kraft vid ingången av 2016.

Även andra än riksdagspartier kan få partistöd. Partistöd betalas till partier som har fått ett stöd på minst två procent i riksdagsvalet.

Ett parti som får partistöd avförs inte längre ur partiregistret även om det inte får något mandat i riksdagen i två på varandra följande riksdagsval.

Tillsynen över användningen av partistöd överförs från justitieministeriet till statens revisionsverk. I presidentval är även understödsföreningar skyldiga att lämna uppgifter om sin finansiering. Skyldigheten att redovisa valfinansieringen utvidgas vid Europaparlamentsval till att omfatta även den andra ersättaren.

Ytterligare uppgifter:
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 0295 150 127, e-post: [email protected]