Partiet Seitsemän tähden liike införts i partiregistret

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2018 14.03
Nyhet

Seitsemän tähden liike r.p. har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet. I partiregistret finns nu 19 partier.

Ytterligare upplysningar: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn  02951 50128, fö[email protected]

Registrerade partier