Senareläggningen av kommunalvalet stadfästes

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2021 14.05
Pressmeddelande

Kommunalvalet förrättas söndagen den 13 juni 2021. Lagen om senareläggning av kommunalvalet 2021 trädde i kraft i dag.

Valdagen i kommunalvalet är den 13 juni. Förhandsröstningen i hemlandet pågår från och med den 26 maj till och med den 8 juni och utomlands från och med den 2 juni till och med den 5 juni. I år är förhandsröstningsperioden i hemlandet undantagsvis två veckor, och kommunerna har fått stöd för de extra kostnader som förlängningen medför.

De kandidatansökningar till kommunalvalet som redan lämnats in till centralvalnämnderna gäller fortfarande. Ansökningarna kan ändras och nya ansökningar kan lämnas in till och med den 4 maj.

Mer information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150127, [email protected]

Republikens president stadfäste lagen om senareläggning av 2021 års kommunalval (256/2021). Lagen träder i kraft den 29 mars 2021.