Sinimusta Liike införts i partiregistret

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 16.33
Nyhet
Vaalit. Val.

Sinimusta Liike r.p. har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet. I partiregistret finns nu 24 partier.

Ytterligare information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn  0295 150 128, fö[email protected]
Elina Siljamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, fö[email protected]

Registrerade partier