Partiet Suomen Kansa Ensin införts i partiregistret

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2018 12.02
Nyhet

Suomen Kansa Ensin r.p. har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet. I partiregistret finns nu 18 partier.

Ytterligare upplysningar: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn  02951 50128, fö[email protected]

Registrerade partier