Två nya leverantörer har valts för applikationsutvecklingen i reformen av valdatasystemet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2023 9.44
Nyhet

Applikationsutvecklingen i reformen av valdatasystemet framskrider. Två nya samarbetspartner, Futurice Oy och Gofore Oyj, har valts ut för applikationsutvecklingen.

Applikationsutvecklingen i reformen av valdatasystemet utförs i samarbete med företag som väljs genom konkurrensutsättning. Under den första konkurrensutsättningen i höstas valdes Solita Oy till samarbetspartner för applikationsutvecklingen. Nu har också expertteam från Futurice och Gofore utsetts för att delta i applikationsutvecklingen.

Reformen av valdatasystemet omfattar flera upphandlingar. De totala kostnaderna för reformen beräknas uppgå till 17,6 miljoner euro. De totala kostnaderna inbegriper kostnader för samtidig användning av det nya och det gamla systemet, vilket är nödvändigt med tanke på valsäkerheten. 

Avsikten är att det förnyade valdatasystemet ska tas i bruk vid riksdagsvalet 2027. Fram till dess förrättas valen med det nuvarande valdatasystemet och med nuvarande samarbetspartner. 

Rättsregistercentralen bereder och genomför reformen på uppdrag av justitieministeriet.

Ytterligare information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, justitieministeriet, tfn 0295 150 128, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 008, [email protected]
Rami Lehtonen, projektchef, Rättsregistercentralen, tfn 050 472 5262, [email protected]

Mer information om reformen av valdatasystemet på webbplatsen valfinland.fi