Undersökningen Kandidaterna på valfältet ger ny information om riksdagskandidaternas valkampanjer, attityder och värderingar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2020 10.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet har publicerat undersökningen Kandidaterna på valfältet som ger ny information om riksdagskandidaternas valkampanjer och om kandidaternas förhållande till demokratin, partiet och väljarna.

- Även om de genomsnittliga kampanjbudgetarna inte har ökat sedan förra valet, är de belopp som använts för kampanjerna avsevärt stora och kandidaterna använder rikligt med egna medel för detta, konstaterar professor Elina Kestilä-Kekkonen från Åbo universitet och professor Åsa von Schoultz från Helsingfors universitet som sammanställt undersökningen.

Det bästa valresultatet uppnåddes genom kampanjer både i traditionella medier och i sociala medier. Men också genom att koncentrera sig enbart på digitala kampanjer är det möjligt att bli vald. Negativa personliga kampanjer är inte typiska för valen i Finland.

Kandidaterna har starka antaganden om vilka politikområden som lämpar sig för kvinnliga eller manliga politiker. Manliga politiker anses lämpligare för försvars- och säkerhetspolitiska frågor, kvinnliga politiker för frågor som gäller socialpolitik. 

I undersökningen utreddes också kandidaternas och väljarnas iakttagelser om valpåverkan. Mest observerades valpåverkan mot kandidater i sociala medier och på webben, medan påverkan mot institutioner däremot förekom i mycket liten utsträckning. Omfattande former av valpåverkan, såsom manipulering av valresultatet, betraktas som en mycket liten risk.

Undersökningen har genomförts av en grupp forskare vid Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi. Den baserar sig i huvudsak på en enkätundersökning som genomfördes efter riksdagsvalet 2019 och som besvarades av 770 kandidater (31 %).

Forskningsrapporten publiceras i justitieministeriets publikationsserie. Undersökningen representerar forskarnas åsikter om kandidatuppställning och valkampanjer i Finland.

Ytterligare upplysningar: 
Professor Elina Kestilä-Kekkonen, Åbo universitet, tfn 045 633 5464, [email protected]
Professori Åsa von Schoultz, Helsingfors universitet, tfn 0294 124 822, [email protected]

Kandidaterna på valfältet (på finska)