Uppgifterna om kandidaterna vid kommunalvalet finns på vaalit.fi

Justitieministeriet
10.3.2017 8.41
Pressmeddelande

Uppgifterna om alla kandidater vid kommunalvalet finns på justitieministeriets valwebbplats vaalit.fi. På valwebbplats finns information om antalet kandidater i hela landet och i de enskilda kommunerna.

Under kommunlänken finns sammanställningen av kandidatlistorna i kommunen i fråga. För varje kandidat anges ordningsnummer (med 2 som första nummer) namn och titel, yrke eller syssla. Under kommunlänken finns också information om valförbunden.

Jari Lindström