Välfärdsområdesvalnämnderna har tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2021 12.12
Nyhet
Vaalit. Val.

Regionförvaltningsverken har tillsatt välfärdsområdesvalnämnderna för det första välfärdsområdesvalet.

Valnämnderna för välfärdsområdesvalet sköter myndighetsuppgifter i samband med kandidatuppställningen vid välfärdsområdesval, sammanför de röstetal som räknats i kommunerna till ett valresultat för välfärdsområdet och fastställer valresultatet.

Varje välfärdsområde har en välfärdsområdesvalnämnd. Varje välfärdsområdesvalnämnd består av minst fem medlemmar och minst fem ersättare.

Justitieministeriet utbildar regionvalnämnderna i uppgifterna.

Välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022.

Anvisningar till regionvalnämnderna på webbplatsen valfinland.fi:

Mer information om välfärdsområdesvalet