Valta kuuluu kansalle införts i partiregistret    

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2021 14.04
Nyhet

Valta kuuluu kansalle r.p. har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet. I partiregistret finns nu 22 partier.

Ytterligare information
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn  0295 150 128, fö[email protected] 
Elina Siljamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, fö[email protected] 

Registrerade partier