Vapauden liitto införts i partiregistret

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2022 11.31
Nyhet
Vaalit. Val.

Vapauden liitto r.p. har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet. I partiregistret finns nu 23 partier.

Ytterligare information:

Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn  0295 150 128, fö[email protected]
Elina Siljamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, fö[email protected]

Registrerade partier