Över miljon röstade på förhand

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2012 6.00
Pressmeddelande -

I kommunalvalet röstade enligt preliminära uppgifter litet över miljon väljare på förhand. Detta är ca 24,4 procent av alla röstberättigade. Antalet förhandsröstande preciseras när bl.a. utlandsrösterna införs i registret.

I kommunalvalet 2008 var den motsvarande siffran strax efter förhandsröstningen ca 24,2 procent av alla röstberättigade.

Uppgifter om antalet förhandsröstande