OSSE:s valobservatörers rapport om Finlands riksdagsval blivit färdig

21.7.2011 13.56
Pressmeddelande

Valobservatörerna för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, har blivit klar med en rapport om riksdagsvalet som förrättades i Finland i april.

Rapporten har publicerats på engelska på OSSE:s webbplats:
http://www.osce.org/odihr/81121

Inofficiell översättning: OSSE-slutrapport

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 09 1606 7572
e-post: fö[email protected]