MDB informerar: Nästan en miljon finländare får en elektronisk notifikation om sin rösträtt i riksdagsvalet

Utgivningsdatum 1.2.2023 11.52
Pressmeddelande

Redan nästan en miljon röstberättigade får i år en notifikation om sin rösträtt i riksdagsvalet i elektronisk form. En elektronisk notifikation skickas till alla röstberättigade som använder Suomi.fi-meddelanden.

Alla som tar emot en elektronisk notifikation kommer dock inte ihåg eller märker att de får notifikationen elektroniskt.

"Alla röstberättigade som använder Suomi.fi-meddelanden får i stället för papperspost en notifikation i elektronisk form om sin rösträtt i riksdagsvalet. Om du alltså inte får notifikationen om rösträtt per post i månadsskiftet februari-mars lönar det sig att kontrollera Suomi.fi-meddelanden och samtidigt kontrollera att din e-postadress är korrekt där. Notifikationer om nya mottagna meddelanden skickas till den e-postadress som användaren har uppgett i tjänsten”, påminner tjänsteägaren för Suomi.fi-meddelanden Maria Juka-Lahdenperä vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Elektroniska notifikationer är en betydande miljögärning

Att skicka notifikationer elektroniskt är också en betydande miljögärning, eftersom det sparar miljontals sidor papper. 

"Redan nu sparas över fyra miljoner pappersark tack vare röstberättigade som använder Suomi.fi-meddelanden. Om denna sparade pappersmängd skulle samlas ihop, skulle den bli en cirka 400 meter hög pappersstapel. Det motsvarar nästan 2,5 Näsinneulatorn”, åskådliggör Juka-Lahdenperä.

Det skulle vara möjligt att spara ännu mer papper än så. "Vi räknade ut att om alla röstberättigade i riksdagsvalet skulle få en elektronisk notifikation om sin rösträtt i år, skulle nästan 16 miljoner ark sparas. Denna pappersmängd skulle bli en cirka 1,6 kilometer hög stapel, vilket motsvarar över fem Eiffeltorn ovanpå varandra”, berättar Juka-Lahdenperä.

Du får notifikationen om rösträtt elektroniskt när du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden senast 9.2.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppmuntrar till att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden senast 9.2.2023. Då får du redan för vårens riksdagsval en notifikation om rösträtten i elektronisk form i stället för som papperspost. Den röstberättigade behöver inte skriva ut en elektronisk notifikation om rösträtt och ta med den till röstningsstället.

Du kan börja använda Suomi.fi-meddelanden genom att ladda ner Suomi.fi-mobilappen och identifiera dig på https://suomi.fi/meddelanden. Identifieringen sker med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt certifikat på identitetskort. Genom att ta i bruk Suomi.fi-meddelanden får du i fortsättningen elektronisk post också från flera andra myndigheter.

Mer information:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tjänsteägare Maria Juka-Lahdenperä, tfn 0295 535 334, [email protected]