Utrikesministeriet informerar: Sammanlagt 42 198 personer förhandsröstade utomlands i riksdagsvalet

Utgivningsdatum 31.3.2023 9.37
Pressmeddelande

Sammanlagt 42 198 personer utövade sin rösträtt i förhandsröstningen i riksdagsvalet vid Finlands ambassader och konsulat utomlands.

Det gavs 1 284 röster fler (3,1 procent) än i riksdagsvalet 2019, då 40 914 personer förhandsröstade utomlands. I år var det möjligt att förhandsrösta i 87 länder vid totalt 217 röstningsställen.

Därtill ordnades det en möjlighet för besättningen att förhandsrösta på vissa finländska fartyg. Det var sammanlagt 180 besättningsmedlemmar som röstade på 55 fartyg. Även de finländska krishanteringstrupperna hade möjlighet att rösta på förhand i baserna i Irak och Libanon.

Enligt Befolkningsregistercentralen bor cirka 263 500 röstberättigade finländare stadigvarande utomlands. Även röstberättigade personer som tillfälligt vistas utomlands kan rösta vid ambassader och konsulat.

Flitigast förhandsröstade finländarna även i år i Sverige, där det gavs 10 179 röster. Näst mest röster gavs i Spanien, där 7 839 personer utövade sin rösträtt. På följande platser kom Storbritannien (2 220), Tyskland (1 953) och Förenta staterna (2 078).

Det livligaste röstningsstället var även i år Stockholm, där 4 136 personer röstade. Näst flitigast röstade man i Fuengirola, där 4 063 personer utövade sin rösträtt. På tredje plats kom Torrevieja, där det gavs 1 563 röster.

Finländare som bor eller vistas permanent eller tillfälligt utomlands kan också brevrösta. Uppgifterna om antalet personer som brevröstat är ännu inte tillgängliga.  Justitieministeriet svarar för brevröstningen.