OSSE:s valmissioner vid riksdagsval i Finland

 

Riksdagsvalet 2007

En grupp valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) gjorde i januari 2007 en behovsbedömning i Finland. Gruppen bedömde förberedelserna inför riksdagsvalet genom att träffa bl.a. representanter för myndigheterna, de politiska partierna, medierna och olika organisationer. Behovsbedömningsrapporten på engelska. På basis av rapporten ansåg OSSE att det inte fanns behov att skicka en valmission för att närvara i riksdagsvalet.

Riksdagsvalet 2011

En grupp valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) gjorde i januari 2011 en behovsbedömning i Finland. Gruppen bedömde förberedelserna inför riksdagsvalet genom att träffa bl.a. representanter för myndigheterna, de politiska partierna, medierna och olika organisationer. Behovsbedömningsrapporten på engelska.

På basis av behovsbedömningen beslöt OSSE att skicka en valmission för att närvara i riksdagsvalet den 17 april 2011. Det var dock inte fråga om en omfattande valobservationsmission utan en mer begränsad expertbedömningsmission.

OSSE publicerade en rapport över bedömningen den 21 juli 2011. Valmissionsrapporten på engelska. De inofficella översättningarna av rapporten till finska och svenska.

Riksdagsvalet 2015

En grupp valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) gjorde i februari 2015 en behovsbedömning i Finland. Gruppen bedömde förberedelserna inför riksdagsvalet genom att träffa bl.a. representanter för myndigheterna, de politiska partierna, medierna och olika organisationer. Behovsbedömningsrapporten på engelska. På basis av rapporten ansåg OSSE att det inte fanns behov att skicka en valmission för att närvara i riksdagsvalet.