Förbättringar i ställningen för europeiska politiska partier och stiftelser föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2012 10.23
Pressmeddelande -

Statsrådet överlämnade till riksdagen en skrivelse om kommissionens förslag som gäller ställningen för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Målsättningen med den föreslagna EU-partiförordningen och den därmed förknippade ändringen av budgetförordningen är att öka de europeiska politiska partiernas och deras politiska stiftelsers synlighet, erkännande, effektivitet, öppenhet och ansvarstagande.

Enligt förslaget ska endast sådana europeiska partier som har registrerat sina stadgar i fortsättningen kunna ansöka om EU-finansiering hos Europaparlamentet. Det föreslås att finansieringen liksom för närvarande beviljas enligt resultaten från valen till Europaparlamentet, men att det i budgetförordningen ska läggas till en egen avdelning som gäller utbetalning av finansieringen. Det föreslås också vissa ändringar i användningsvillkoren för finansieringen.

Finland har för närvarande inga partier eller stiftelser som skulle få EU-finansiering avsedd för europeiska politiska partier och stiftelser.

Statsrådet förhåller sig allmänt taget positivt till de mål som anges i förslaget, men anser att förslaget innehåller också sådana helheter som kräver närmare utredning. Åsiktsbildningen i fråga om enskilda förslag pågår fortfarande.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 02951 50454
e-post: fö[email protected]

Kommissionens förslag (pdf-fil)