Förhandsröstningen i kommunalvalet börjar onsdagen den 26 maj

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2021 16.44
Pressmeddelande

Förhandsröstningen i kommunalvalet börjar onsdagen 26 den maj och pågår i Finland i två veckor. Den sista förhandsröstningsdagen är tisdagen den 8 juni.

I Finland finns det sammanlagt 930 allmänna förhandsröstningsställen. De är vanligen inrättade i kommunhus, bibliotek eller köpcentrum. Flera kommuner har ordnat möjlighet till förhandsröstning utomhus, till exempel i tält eller under tak. I vissa kommuner finns det också möjlighet till drive-in-röstning. En lista över röstningsställena utomhus finns på webbplatsen valfinland.fi.

Förhandsröstningsperioden utomlands är 2–5 juni. Utomlands finns det över hundra förhandsröstningsställen vid Finlands ambassader och konsulat eller deras verksamhetsställen i över 70 olika stater. En del av dem är öppna enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden. Det är också möjligt att rösta per brev från utlandet.

Information om förhandsröstningsställen, kommunalvalskandidater och kandidatnummer finns på webbplatsen valfinland.fi.

Valdagen är söndagen den 13 juni. Då får man rösta endast på det röstningsställe som anges i den anmälan om rösträtt som skickats till alla röstberättigade. Förhandsröstning är däremot möjlig på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Anvisningar om hälsosäkerhet vid röstning under coronan

På webbplatsen valfinland.fi finns anvisningar för väljarna om hälsosäkerhet vid röstning under den pågående coronaepidemin. Det är viktigt att använda munskydd och handsprit vid röstningen och att hålla ett avstånd på minst två meter till andra. Valfunktionärerna övervakar säkerheten på röstningsstället och hjälper väljarna att följa anvisningarna. Väljarna kan om de så önskar ta med sig en egen penna till röstningsstället.

För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän eller isolering som ordinerats av läkare har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Väljarna kan rikta frågor om specialarrangemangen till centralvalnämnden i sin hemkommun.

Röstberättigade vid kommunalval

En person som senast på valdagen fyller 18 år har rösträtt i kommunalvalet i sin hemkommun. Röstberättigade i kommunalval är, förutom finska medborgare, de medborgare i EU-länder samt isländska och norska medborgare som har hemkommun i Finland. Andra utlänningar är röstberättigade om de har haft hemkommun i Finland i minst två år.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar en anmälan om rösträtt till alla som har rätt att rösta. Som bilaga till anmälan finns en förteckning över förhandsröstningsställena i den röstberättigades närområde samt anvisningar om säkerheten vid röstning under den pågående coronaepidemin.

Anmälningarna om rösträtt sänds per post. Om den röstberättigade har uppgett att han eller hon tar emot myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas anmälan om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi.

Skyldighet att styrka sin identitet

Vid röstning ska väljarna styrka sin identitet. Som legitimation kan användas till exempel ett av polisen utfärdat identitetskort, körkort, pass eller någon annan handling med foto. Också ett äldre körkort på papper kan godkännas som identitetsbevis, om valfunktionären kan identifiera väljaren på kortets foto. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet. Om man inte har något annat giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort hos polisen.

Valfunktionären kan be väljaren ta av sig munskyddet för en kort stund för att fastställa väljarens identitet.

Information om kommunalvalet i flera kanaler och på många språk

På webbplatsen valfinland.fi finns information om kommunalvalet på många olika språk (svenska, finska, skoltsamiska, enaresamiska, nordsamiska, finskt och finlandssvenskt teckenspråk och flera andra främmande språk som är allmänna i Finland, bl.a. engelska, estniska och ryska). På justitieministeriets YouTube-kanal finns dessutom videoklipp på lättläst språk och teckenspråk om hur det går till att rösta. Lättlästa broschyrer om valet finns på finska och svenska.

Följ valdeltagandet på webben

På www.valfinland.fi kan man också följa hur valdeltagandet utvecklas under förhandsröstningsperioden. Under förhandsröstningen uppdateras webbplatsen med en timmes mellanrum med information om antalet förhandsröstande i kommunerna och i hela landet.

Ytterligare information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Tillförlitlig information om val: www.valfinland.fi

Röstningsställen utomhus vid förhandsröstning
Coronaanvisningar för väljarna i kommunalvalet
Kandidaterna i kommunalvalet på webben
Vaalit.fi på Twitter
Vaalit.fi på Facebook
Videor om val på YouTube
Gratis telefonservice på svenska på numret 0800 9 4771 och på finska på numret 0800 9 4770.
WhatsApp-meddelandetjänst för frågor om kommunalvalet på numret 050 438 8730