Förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet börjar onsdagen den 12 januari

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2022 10.11
Pressmeddelande

Välfärdsområdesvalets förhandsröstningstid i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022. Den egentliga valdagen är söndagen den 23 januari 2022.

Förhandsröstningen är däremot möjlig på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. På valdagen den 23 januari röstar var och en på det röstningsställe som angetts i anmälan om rösträtt. 

I Finland finns 900 allmänna förhandsröstningsställen i välfärdsområdesvalet. De är vanligen inrättade i kommunhus, bibliotek eller köpcentrum. På valdagen finns det 1 664 röstningsställen. Information om förhandsröstningsställen och kandidaterna i välfärdsområdesvalet finns på webbplatsen vaalit.fi. Kommunerna informerar också själva om sina röstningsställen.

Utomlands är det möjligt att förhandsrösta från den 12 till den 15 januari. Utomlands finns det totalt 94 förhandsröstningsställen i 70 länder. En del av förhandsröstningsställena är öppna enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden. Det är också möjligt att rösta per brev från utlandet.

Helsingforsarna och ålänningarna röstar inte i välfärdsområdesvalet 

Helsingforsborna röstar inte i välfärdsområdesvalet, eftersom staden även i fortsättningen ansvarar för social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors. Social- och hälsovårdsreformen gäller inte heller landskapet Åland.

Coronaepidemiläget beaktas i valarrangemangen

Välfärdsområdesvalet förrättas med de arrangemang som epidemiläget kräver. Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) beaktar epidemiläget i arrangemangen av välfärdsområdesvalet. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är röstningen en så kallad lågrisksituation.

Justitieministeriet har tillsammans med THL utarbetat anvisningar för valmyndigheterna om hur valet kan ordnas på ett säkert sätt trots coronaepidemin. Vid behov iakttas närmare anvisningar från de lokala hälsovårdsmyndigheterna. 

På webbplatsen valfinland.fi finns anvisningar för väljarna om hälsosäkerheten vid röstning under den pågående coronaepidemin. Det är viktigt att använda munskydd och handsprit vid röstningen och att hålla ett tillräckligt avstånd till andra. Valfunktionärerna ser till säkerheten på röstningsstället och hjälper väljarna att följa anvisningarna. 

För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän eller isolering som ordinerats av läkare har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Väljarna kan rådfråga centralvalnämnden i sin hemkommun om de specialarrangemang som vidtas.  

Röstberättigade vid välfärdsområdesvalet

En person som senast på valdagen fyller 18 år har rösträtt i välfärdsområdesvalet i sitt eget välfärdsområde. Röstberättigade i kommunalval är, förutom finska medborgare, de medborgare i EU-länder samt isländska och norska medborgare som har hemkommun i Finland. Andra utlänningar är röstberättigade om de har haft hemkommun i Finland i minst två år.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har per post skickat en anmälan om rösträtt till alla som har rätt att rösta. Om den röstberättigade har uppgett att han eller hon tar emot myndighetsmeddelanden elektroniskt, har anmälan skickats till webbtjänsten Suomi.fi.

Skyldighet att styrka sin identitet

Vid röstning ska väljarna styrka sin identitet. Identiteten kan styrkas med en legitimationshandling med foto, till exempel ett körkort, identitetskort eller pass. Också ett äldre körkort på papper kan godkännas som identitetsbevis, om valfunktionären kan identifiera väljaren på kortets foto. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet. Om en röstberättigad inte har något giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att för röstningen hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort på en polisstation. 

Valfunktionären kan be väljaren ta av sig munskyddet för en kort stund för att fastställa väljarens identitet. 

Följ valdeltagandet på webben

På valfinland.fi kan man följa hur valdeltagandet utvecklas under förhandsröstningsperioden. Under förhandsröstningen uppdateras webbplatsen med en timmes mellanrum med information om antalet förhandsröstande i välfärdsområdena och i hela landet. 

Mer information: 
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Information om val och röstning: www.valfinland.fi
Coronaanvisningar till väljarna i välfärdsområdesvalet
Institutet för hälsa och välfärd: Bedömning av risken för coronavirus vid evenemang och sammankomster 
Välfärdsområdesvalskandidaterna på webben
Röstningsställena vid välfärdsområdesvalet
Anvisningar för brevröstning
Mer information om välfärdsområdena
De kommunala centralvalnämnderna