Justitieministeriet bistår kommunerna med valkliniker

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2021 13.51
Nyhet

Justitieministeriet ordnar utbildningar och diskussionsmöten för de kommunala centralvalnämnderna, så kallade valkliniker, som en del av förberedelserna inför kommunalvalet. Hittills har det ordnats 16 valkliniker som har nått ett större antal deltagare än någon liknande utbildning tidigare.

Vid valklinikerna har justitieministeriets valexperter berättat om arrangemangen och anvisningarna för kommunalvalet och svarat på frågor från kommunerna. Valklinikerna har också erbjudit kommunerna möjlighet att utbyta idéer om valarrangemang som tryggar hälsosäkerheten under coronaepidemin. Hittills har kommunalvalsklinikerna haft sammanlagt 2 183 deltagare. Utöver klinikerna har justitieministeriet ordnat eOppiva-webbutbildning för kommunerna. E-kursen har till dags dato besökts över 1 200 gånger.

Bland de frågor som har ställts på valklinikerna finns fem återkommande teman: coronan och hälsosäkerheten, röstning utomhus, kandidatuppställningen, senareläggningen av valet och frågor om jäv.

Kommunalvalsklinikerna 2021 har varit exceptionellt populära. Tidigare har justitieministeriets utbildningar för kommunerna ordnats i form av traditionella föreläsningar. Coronaanvisningar för de kommunala valmyndigheterna finns på webbplatsen vaalit.fi. Valklinikerna fortsätter fram till kommunalvalet i juni.

Ytterligare information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected] 

Coronaanvisningar för valmyndigheterna vid kommunalval på webbplatsen vaalit.fi.