Justitieministeriet påminner kommunerna om anvisningarna om hälsosäker röstning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 14.13
Nyhet

Justitieministeriet har i dag skickat ett brev till de kommunala centralvalnämnderna om coronaberedskapen vid välfärdsområdesvalet.

Justitieministeriet betonar att det i det allt sämre coronaläget är ytterst viktigt att följa de anvisningar om hälsosäkerhet som justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) gav den 9 november 2021. Kommunerna bör också följa de regionala och lokala myndigheternas gällande rekommendationer. Eventuella begränsningar av sammankomster gäller inte röstning vid val.

Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat affischer med anvisningar för röstningsställena. Motsvarande affischer med anvisningar om hur röstningen går till på röstningsställena använde kommunerna vid kommunalvalet.

Information om röstning under den pågående coronaepidemin finns också på webbplatsen valfinland.fi. Dessutom informerar kommunerna om hälsosäkerheten vid röstning.

 

01 Brev till centralvalnämnder. Coronaaffischer och försämrat coronavirusläge, 21.12.2021 (PDF)

Coronaanvisningar för väljarna i välfärdsområdesvalet