Justitieministeriet rekommenderar kommunerna att påskynda vaccineringen av valfunktionärer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.1.2022 10.02
Nyhet
Vaalit. Val.

Justitieministeriet har sänt ett brev till kommunstyrelserna med en uppmaning till kommunerna att skyndsamt ordna coronavaccinering av valfunktionärer. Målet är att så många valfunktionärer som möjligt ska ha fått en fullständig vaccinationsserie i så god tid som möjligt före välfärdsområdesvalet.

Ett giltigt vaccinationsskydd är ett av sätten för att säkerställa hälsosäkerheten vid valet. Genom detta kan man minska risken för svåra sjukdomsfall och främja demokratin. Vaccineringen kan ordnas i samarbete med den kommunala centralvalnämnden.

Information om röstning under den pågående coronaepidemin finns på webbplatsen valfinland.fi. Dessutom informerar kommunerna om hälsosäkerheten vid röstning.


Justitieministeriets brev till kommunstyrelserna: 01 Påskyndade coronavaccineringar före välfärdsområdesvalet (pdf)

Coronaanvisningar till väljarna i välfärdsområdesvalet
​​​​​​​