Kommunalvalet: Styrkande av identiteten på röstningsstället

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2021 11.10 | Publicerad på svenska 26.5.2021 kl. 11.13
Nyhet

Väljarna ska styrka sin identitet för valfunktionären på röstningsstället.

Som legitimation kan väljarna använda till exempel ett av polisen utfärdat identitetskort, körkort, pass eller någon annan handling med foto. Också ett äldre körkort på papper kan godkännas som identitetsbevis, om valfunktionären kan identifiera väljaren på kortets foto. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet.

Om man inte har något annat giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort hos polisen.

Valfunktionären kan be väljaren ta av sig munskyddet för en kort stund för att fastställa väljarens identitet. Anvisningar om hur man tar av sig munskyddet finns på webbplatsen Valfinland.fi på adressen https://vaalit.fi/sv/coronaanvisningar-for-valjarna.

Anvisningar om hälsosäkerhet vid röstning under coronan

På webbplatsen valfinland.fi finns anvisningar för väljarna om hälsosäkerhet vid röstning under den pågående coronaepidemin. Det är viktigt att använda munskydd och handsprit vid röstningen och att hålla ett avstånd på minst två meter till andra. Valfunktionärerna övervakar säkerheten på röstningsstället och hjälper väljarna att följa anvisningarna. Väljarna kan om de så önskar ta med sig en egen penna till röstningsstället.

För väljare med luftvägssymtom och väljare i karantän eller isolering som ordinerats av läkare har särskilda åtgärder planerats så att också de ska kunna rösta. Väljarna kan rikta frågor om specialarrangemangen till centralvalnämnden i sin hemkommun.

Tillförlitlig information om val: www.valfinland.fi
Coronaanvisningar för väljarna i kommunalvalet

Vaalit.fi på Twitter
Vaalit.fi på Facebook
Videor om val på YouTube
Avgiftsfri telefonservice för väljarna på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770
WhatsApp-meddelandetjänst för valfrågor 050 438 8730