Reformen av valdatasystemet framskrider: applikationsutvecklingen inleds i september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2022 13.44
Pressmeddelande

Det nästa steget i reformen av valdatasystemet är applikationsutvecklingen, och genomförandet av det nya datasystemet inleds i september. Rättsregistercentralen intar framöver en integrerande roll i arbetet med att utveckla valdatasystemet.

Valen och samtidigt också valdatasystemets tillförlitlighet och oberoende är utsatta för ett särskilt tryck. Den nyckelkompetens och kontroll som myndigheterna har i fråga om systemet kvarstår, men avsikten är att minska beroendet av utomstående aktörer.

Utvecklingsarbetet utförs i samarbete med företag som väljs genom konkurrensutsättning, och projektets första samarbetspartner har nu valts. Det är Solita Oy:s utvecklingsteam som inleder applikationsutvecklingen i september.

Reformen av valdatasystemet omfattar flera upphandlingar. De totala kostnaderna för reformen beräknas uppgå till 17,6 miljoner euro. De totala kostnaderna inbegriper kostnader för samtidig användning av det nya och det gamla systemet, vilket är nödvändigt med tanke på valsäkerheten.

Avsikten är att det förnyade valdatasystemet ska tas i bruk vid riksdagsvalet 2027. Fram till dess förrättas valen med det nuvarande valdatasystemet och med nuvarande samarbetspartner.

Rättsregistercentralen bereder och genomför reformen på uppdrag av justitieministeriet.

Ytterligare information:
Justitieministeriet
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Rättsregistercentralen
Jenni Lehtola, upphandlingschef, tfn 050 573 2561, [email protected] och [email protected]
Rami Lehtonen, projektchef, tfn 050 472 5262, [email protected]

Mer information om reformen av valdatasystemet på webbplatsen valfinland.fi.