Röstningsställena utomlands i presidentvalet 2024 finns nu på webben

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2023 13.30
Pressmeddelande
Vaalit. Val.

Nu finns det information om röstningsställen utomlands i presidentvalet 2024 på justitieministeriets webbplats valfinland.fi.

Det ordnas förhandsröstning i 89 länder vid totalt 220 röstningsställen vid Finlands beskickningar eller deras verksamhetsställen, inklusive röstningsställena för krishanteringsstyrkorna i Libanon och irakiska Kurdistan. En del av röstningsställena har öppet enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden.

Valet av republikens president hålls söndagen den 28 januari 2024. Den eventuella andra omgången hålls söndagen den 11 februari 2024.

Förhandsröstningen utomlands ordnas den 17–20 januari 2024. Om det ordnas en andra omgång i presidentvalet, ordnas förhandsröstningen utomlands den 31 januari–3 februari 2024.

Röstberättigade personer som befinner sig utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen kan också rösta per brev från utlandet. Anvisningar om brevröstning finns på justitieministeriets webbplats valfinland.fi.

Röstningsställena i förhandsröstningen i hemlandet fastställs den 3 november. Information om alla röstningsställen för förhandsröstning publiceras på webbplatsen valfinland.fi måndagen den 6 november 2023.

Ytterligare information:
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]

Justitieministeriets valsidor​​​​​​​: Valfinland.fi
​​​​​​​​​​​​​​Förhandsröstningsställena utomlands
​​​​Statsrådets beslut (på finska)​

​​​​​​​Pressmeddelandet har korrigerats 27.10 kl. 13.55 Namnet på den som ger ytterligare information har korrigerats från Elina Siljamäki till Elina Rissanen.