Uppgifter om kandidaterna i riksdagsvalet publiceras den 2 mars

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2023 9.00
Nyhet

Valkretsnämnderna fastställer kandidatuppställningen för riksdagsvalet i april torsdagen den 2 mars 2023. Uppgifterna om kandidaterna kommer att publiceras på justitieministeriets webbplats valfinland.fi under samma kväll.

I riksdagsvalet har alla 13 valkretsar egna kandidater. För varje kandidat anges kandidatnummer, namn, titel, yrke eller syssla samt hemkommun och det parti eller den gemensamma lista som ställt upp kandidaten.

Röstberättigad vid riksdagsval är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år. Du får endast rösta på en kandidat som har ställts upp i din egen valkrets. Valkretsen bestäms enligt hemkommunen i befolkningsregistret den 10 februari. Du kan kontrollera din valkrets via den anmälan om rösträtt som skickas med posten eller till Suomi.fi-tjänsten under februari månad.

I allmänhet har det funnits cirka 2 000 kandidater i hela landet i riksdagsvalet. Kandidater kan ställas upp av partier som är upptagna i justitieministeriets partiregister samt av valmansföreningar som bildats av minst hundra röstberättigade. Partierna och valmansföreningarna ska lämna in sina kandidatansökningar senast tisdagen den 21 februari före klockan 16 till valkretsnämnden i den valkrets där de har för avsikt att ställa upp kandidater.

Det ordnas riksdagsval vart fjärde år. Då väljer Finlands medborgare 200 riksdagsledamöter som beslutar om våra gemensamma ärenden.

Valdagen vid riksdagsvalet 2023 är söndagen den 2 april. Förhandsröstningstiden i Finland är 22–28 mars och utomlands 22–25 mars. Närmare uppgifter om röstningsställena finns i informations- och resultattjänsten för valet.

Kandidaterna i riksdagsvalet i justitieministeriets informations- och resultattjänst från och med den 2 mars.
Information om riksdagsvalet och röstningen - valfinland.fi
Valfinland.fi på Twitter
Valfinland.fi på Facebook
Videor om riksdagsvalet på YouTube
Gratis telefonservice på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770
WhatsApp-meddelandetjänst för valfrågor 050 438 8730