Utskicket av meddelanden om rösträtt i kommunalvalet kör igång

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2021 16.28
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar under mars månad ut meddelanden om rösträtt i kommunalvalet. Med meddelandekorten följer också anvisningar om hur man röstar på ett hälsosäkert sätt.

Meddelandena om rösträtt sänds per post. Om den röstberättigade har uppgett att han eller hon tar emot myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas meddelandet om rösträtt till webbtjänsten Suomi.fi.

I meddelandet om rösträtt (meddelandekortet) anges röstningsstället på valdagen och den kommunala centralvalnämndens kontaktuppgifter. Som bilaga finns en förteckning över förhandsröstningsställena i den röstberättigades närområde samt anvisningar om säker röstning under coronaepidemin.

Röstberättigade vid kommunalval är de som senast på valdagen fyller 18 år och som har hemkommun i Finland. Kommunalvalet förrättas i april 2021. Valdagen är söndagen den 18 april. Förhandsröstning ordnas i Finland 7–13 april 2021 och utomlands 7–10 april 2021.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har upprättat ett rösträttsregister för kommunalvalet 2021 utgående från uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 26 februari 2021. Det finns ca 4 462 000 röstberättigade i registret.

Hälsosäkerheten beaktas i valarrangemangen

Justitieministeriet förbereder kommunalvalet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Justitieministeriet och THL har utarbetat anvisningar om hälsosäker röstning i coronatider. Anvisningarna finns på adressen www.valfinland.fi.
 
Målet är att säkerställa att röstningen kan ordnas på ett tryggt sätt oberoende av epidemiläget. Finland har goda förutsättningar att ordna kommunalvalet även om coronaepidemin fortsätter.

Tillförlitlig information om val och röstning: valfinland.fi
Frågor och svar om arrangemangen kring kommunalvalet under coronapandemin

Ytterligare information:
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Laura Peuraniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 150 036, [email protected]
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150127, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150128, [email protected]