Välfärdsområdesvalet förrättas den 23 januari 2022

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 10.31
Pressmeddelande
Vaalit. Val.

Det första välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022. Valkretsen är av ett välfärdsområde och vid valet utses ledamöter och ersättare till välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena. I Helsingfors ordnas det inget välfärdsområdesval.

Förhandsröstning ordnas i Finland 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022.

Vad röstar man om i välfärdsområdesvalet?

Välfärdsområdena inrättas i huvudsak utifrån den nuvarande landskapsindelningen, men i landskapet Nyland finns det fyra välfärdsområden. Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om hur social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster inom välfärdsområdet ordnas från och med 2023. Ledamöterna och ersättarna i välfärdsområdesfullmäktige väljs genom välfärdsområdesval som ordnas i januari. Väljarna röstar på kandidater inom sitt eget välfärdsområde och resultatet räknas enligt välfärdsområde.

Det första välfärdsområdesvalet förrättas som ett separat val, men från och med 2025 förrättas det samtidigt med kommunalvalet.

Helsingforsarna röstar inte i välfärdsområdesvalet 2022, eftersom Helsingfors stad inte är ett välfärdsområde och inte heller hör till något välfärdsområde. I Helsingfors ordnas dock förhandsröstning och anstaltsröstning för personer som är röstberättigade i andra välfärdsområden.

Utvecklingen av epidemiläget beaktas i valarrangemangen

Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) förbereder de åtgärder som behövs på grund av coronaepidemin och anpassar valarrangemangen enligt epidemiläget.

Kommunalvalet i juni 2021 förrättades på ett hälsosäkert sätt i enlighet med anvisningar från justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. På röstningsställena tillämpades ett flertal olika arrangemang för att göra det tryggt att rösta trots epidemiläget.

Välfärdsområdesvalet i januari 2022 ordnas med de arrangemang som epidemiläget kräver.

Information om val och röstning: Valfinland.fi
Valfinland.fi på Twitter

Information om välfärdsområdena

Institutet för hälsa och välfärd: Aktuellt om coronaviruset
 

Ytterligare information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]