Välfärdsområdesvalet: Vid justitieministeriets interaktiva valkliniker ges information om valet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2021 11.30
Nyhet
#välfärdsområdesvalet valfinland.fi

Valklinikerna som ordnas för olika målgrupper spelar en viktig roll i justitieministeriets förberedelser inför välfärdsområdesvalet. Kliniker ordnas såväl för de kommunala centralvalnämnderna och välfärdsområdesvalnämnderna som för mediernas representanter. Valinformation ges också vid tillställningarna som ordnas under namnet Det flerspråkiga välfärdsområdesvalet 2022. Dessa tillställningar ordnas på finska, men frågor kan ställas även på svenska och engelska.

Vid de interaktiva valklinikerna har justitieministeriets valexperter gett kommunerna information om aktuella arrangemang för välfärdsområdesvalet och svarat på frågor från kommunerna. Vid klinikerna har kommunerna kunnat dela med sig av sina idéer för genomförandet av valarrangemangen. Utöver klinikerna har justitieministeriet ordnat webbutbildning för kommunerna i eOppiva. 

Inför kommunalvalet 2021 ordnade justitieministeriet för första gången valkliniker också för mediernas representanter och detta fortsätter vid välfärdsområdesvalet 2022. Justitieministeriet ordnar dessutom för första gången valkliniker för välfärdsområdesvalnämnderna och för dem som arbetar med kulturell mångfald och invandring, såsom anställda i organisationer och myndigheter samt aktiva inom flerspråkighet, kommunfullmäktige och kandidater i välfärdsområdesvalet.

Valklinikerna ordnas som distansmöten, vilket konstaterades vara ett fungerande system vid kommunalvalet våren 2021. Tack vare distanslösningarna har man kunnat hålla närmare kontakt med olika samarbetspartner i valet och valklinikerna har varit mycket populära.
Anvisningar och information om välfärdsområdesvalt ges också på webbplatsen vaalit.fi. Valklinikerna fortsätter ända till välfärdsområdesvalet i januari. 

Anmäl dig till tillställningen Det flerspråkiga välfärdsområdesvalet 2022 med denna blankett.

Mer information

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]

Det flerspråkiga välfärdsområdesvalet 2022 

Nina Suorsa, sakkunnig, tfn 0295 150279, [email protected]