Hur förrättas landskapsval?

Vid landskapsval är landskapet en valkrets. Varje landskap har egna kandidater, väljarna röstar på kandidater som ställts upp i deras eget landskap och resultatet räknas landskapsvis.

Landskapsval förrättas enligt det proportionella valsättet på samma sätt som kommunalval. Det proportionella valsättet betyder att antalet mandat ett parti får i ett organ, i detta fall i landskapsfullmäktige, står i proportion till antalet röster partiet får i valet. Om partiet får 20 procent av rösterna, får det också 20 procent av mandaten. Valresultatet räknas enligt d'Hondts metod.som tillämpas även vid riksdagsval, kommunalval och Europaparlamentsval.