Hur förrättas välfärdsområdesval?

Vid välfärdsområdesval är välfärdsområdet en valkrets. Varje välfärdsområde har egna kandidater, väljarna röstar på kandidater som ställts upp i deras eget välfärdsområde och resultatet beräknas enligt välfärdsområde. 

Välfärdsområdesval förrättas enligt det proportionella valsättet på samma sätt som kommunalval. Det proportionella valsättet betyder att antalet mandat ett parti får i ett organ, i detta fall i välfärdsområdesfullmäktige, står i proportion till antalet röster partiet får i valet. Om partiet får 20 procent av rösterna, får det också 20 procent av mandaten. Valresultatet räknas enligt d'Hondts metod som tillämpas även vid riksdagsval, kommunalval och Europaparlamentsval.