Välfärdsområdesvalet 2022: förhandsröstningsställena finns på webben på adressen valfinland.fi

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2021 15.51
Pressmeddelande
Vaalit. Val.

Välfärdsområdesvalet förrättas i januari. Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider hittar du på justitieministeriets webbplats om val valfinland.fi. På webbplatsen hittar du adresser och öppettider för förhandsröstningsställen i Finland och utomlands.

Välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022. Förhandsröstningstiden i Finland är 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022.

I Finland finns 900 allmänna förhandsröstningsställen i välfärdsområdesvalet. De är vanligen inrättade i kommunhus, bibliotek eller köpcentrum. Utomlands finns det totalt 96 förhandsröstningsställen i 71 länder. En del av förhandsröstningsställena är öppna enbart vissa dagar under förhandsröstningsperioden.

Röstberättigade personer som befinner sig utomlands under förhandsröstningstiden och på valdagen kan också rösta per brev från utlandet. Anvisningar om brevröstning finns på justitieministeriets webbplats om val.

På valdagen i januari finns det 1 664 röstningsställen. Kommunerna informerar också själva om sina röstningsställen.

Välfärdsområdesvalet i korthet

Vid välfärdsområdesval utgörs valkretsen av ett välfärdsområde och vid valet utses ledamöter och ersättare till välfärdsområdets välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i välfärdsområdet. I Helsingfors ordnas det inget välfärdsområdesval.

Mer information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]


Information om välfärdsområdesval och röstning - Valfinland.fi
Allmänna förhandsröstningsställena vid välfärdsområdesvalet
Anvisningar för brevröstning
Mer information om välfärdsområdena